Vores Målsætninger

Foreningen Rimelig-skat har 4 målsætninger.

1) At afskaffe indkomstskatten læs mere..

2) At afskaffe urimelig fortolkning af skattereglerne læs mere..

3) At afskaffe urimelig bevisbyrderegler læs mere…

4) At give økonomisk støtte til personer/virksomheder, der har fået en skattesag Se mere herunder

Ad: at give støtte til personer/virksomheder, der har fået en skattesag

Skal du have støtte til at føre din skattesag kræves 4 ting.

1) Du skal være medlem af foreningen (500 kr./årligt)

2) Foreningen rimelig-skat skal vurdere, at sagen har rimeligt vinderpotentiale eller politisk potentiale.

3) Foreningens tilknyttede skatterådgivere skal føre sagen

4) Du skal dokumentere, at du har betalt din andel af udgifterne til skatterådgiveren

Eksempel 1) hvis skattesagen tabes:

Skatterådgiveren giver dig en regning på 100.000 kr. inklusiv moms.

Staten giver dig et tilskud på 50.000 kr. (50 %) som du overdrager til din skatterådgiver. Du betaler herefter restbeløbet på de 50.000 kr.

Herefter meddeler du foreningen pr. e-mail, at du har betalt din andel. Efter 3 uger får du et tilskud fra foreningen på 40.000 kr. Dette er skattefrit for dig efter ligningslovens § 7 Q.

Tilskuddet udgør 80 % af din egen nettobetaling. I dette tilfælde 40.000 kr. Din nettoomkostning efter skattefri omkostningsgodtgørelse fra staten og fra foreningen er således 10 %.

Eksempel 2) hvis skattesagen vindes:

Hvis skattesagen vindes, vil du normalt ikke have et problem – da staten i så fald betaler 100 % af dine udgifter til skatterådgiveren.

Tilskud fra foreningen er derfor unødvendigt.