Medlemsskab:

Som medlem af foreningen Rimelig-SKAT skal du arbejde loyalt for foreningens målsætninger.

Udtalelser i det offentlige rum, der i modstrid med foreningens målsætninger, kan medføre påtale eller eksklusion.

Som medlem af foreningen kan du blive pålagt mindre administrative opgaver – dog max 12 timer pr.år.

 

Skattesager med tilskud:

Har du en skattesag, hvor foreningen giver tilskud, skal du benytte foreningens godkendte skatterådgiver. Skifter du skatterådgiver – uden foreningens tilladelse – bortfalder foreningens tilskud – også dem du allerede har modtaget.

 

Skatterådgiver, der ønsker at blive tilknyttet foreningen Rimelig-SKAT.

Hvis du skal tilknyttes foreningen Rimelig-SKAT som skatterådgivere, skal du opfylde uddannelseskravet og erfaringskravet.

Du skal have en uddannelse som jurist, cand.merc aud, cand.merc.jur eller skatterevisor

Du skal have minimum 5 års erfaring som skatterådgivere på fuld tid.

 

Er du blevet urimeligt behandlet af SKAT? 

Har du fået en urimelig afgørelse fra SKAT, skal du starte med at indsende afgørelsen til Rimelig-SKAT pr. e-mail.

Vi taler ikke om afgørelsen, før vi har fået den indsendt

 

Er du ansat hos skattemyndighederne eller Kammeradvokaten

Arbejder du for skattemyndighederne, og er blevet opmærksom på en urimelig behandling af skatteyderen, kan vi garantere dig 100 % anonymitet, hvis du henvender dig til Rimelig-SKAT.