Skatterådgiver cand.merc.aud. Thorbjørn Henriksen (Master of Tax law) er bestyrelsesformand i foreningen med over 20 års erfaring i skatteret – herunder 10 år hos Skattemyndighederne.

Hans erfaringer er således:

Lov og ret er hvad der gavner den danske statskasse

Er der tvivl om hjemmelsgrundlaget, er det udelukkende skatteyderens problem. Heri ligger, at ved usikkerhed foretager skattemyndighederne og domstolene den fortolkning, der er mest ugunstig for skatteyderen – også selvom det direkte saboterer lovgivers intentioner.

Trippelbeskatning og beskatning af fiktive er hermed blevet dagligdag for erhvervsdrivende stik mod lovgivers intentioner.

Er der usikkerhed om fakta, er det også udelukkende skatteyderens problem. Heri ligger, at skattemyndighederne fakta-påstande antages at være sande – selvom de er meget lidt sandsynlige. Skattemyndighedernes fakta-påstande skal blot være teoretiske mulige.

Derudover er bevisbyrdereglerne præget af formalisme. Skattemyndighederne nægter fradrag for afholdte udgifter med henvisning til, at grundbilaget ikke opfylder alle formaliakravene i bogføringsloven – selvom det via kontoudtog mv. er åbenbart, at der er afholdt fradragsberettigede udgifter.

Hovedparten af de forhøjelser skattemyndighederne foretager skyldes derfor ikke, at skatteyderen har selvangivet forkert, men fordi skatteyderen snubler i noget formalia.

Foreningen rimelig-SKAT vil prøve at vende denne udvikling, og støtter økonomisk medlemmer, der har en skattesag.

Se foreningens lovforslag i pdf