Vil du også have en skat, man kan forstå?

HVIS SKATTEMYNDIGHEDERNES FORTOLKNINGEN AF REGLERNE STRIDER MOD DEN SUNDE FORNUFT, ER DET IKKE DEN SUNDE FORNUFT, DET ER GALT MED

Enklere skatteberegning

Rimelig-skat ønsker at afskaffe bilagsbureaukratiet for mindre virksomheder. Mindre virksomheder skal have mulighed for at tilvælge en salgsskat baseret på omsætning. Læs videre…

Rimelig fortolkning af skattereglerne

Det må være skattemyndighederne, der skal bære byrden ved indviklede skatteregler og ikke skatteyderen.
Er der således tvivl og hjemmelsgrundlaget, må det udelukkende være skattemyndighedernes problem. Heri ligger, at ved usikkerhed skal skattemyndighederne foretage den fortolkning, der er mest gunstig for skatteyderen.
Og fortolkningsresultaterne må aldrig stride mod sund fornuft og rimelighed.
Læs videre…

Rimelig bevisbyrde for skatteyderen

Skatteyderen har bevisbyrden for, at der er afholdt fradragsberettigede udgifter, men det kan ikke være rigtigt, at skatteyderen skal underlægges strafferetlige bevisbyrderegler, hvor enhver tvivl skal komme skattemyndighederne til gode.
Er der således mere end 50 % sandsynlighed for, at skatteyderen har afholdt fradragsberettigede udgifter, skal skatteyderen have tildelt fradraget.
Læs videre…

Besøg vores facebookside Rimelig-skat. Har du en urimelig skattesag så fortæl det på facebook siden.

WE’RE A TEAM THAT ADORE WHAT WE DO

Thorbjørn Henriksen

Bestyrelsesformand Cand.merc.aud (Master of tax Law)

Ronnie Hofs

Ejendomshandler

"The hardest thing in the world to understand is the income tax." -Albert Einstein

Drop us a line

Address

Philip Schous Vej 27, 1. tv.
2000 Frederiksberg

Skype

CPHTAX