Ad Afskaf indkomstskatten

Rimelig-skat ønsker at afskaffe bilagsbureaukratiet for mindre virksomheder.

Mindre virksomheder skal have mulighed for at tilvælge en salgsskat baseret på omsætning, der skal erstatte den nuværende indkomst.

Reglerne omkring indkomstskat fylder omkring 3.000 bestemmelser og tilhørende relevante afgørelser plus vejledninger mv. fylder ca. 500.000 sider.

Dertil kommer kompleksiteten af reglerne, de hyppige lovændringer og den meget aggressive fortolkningsstil fra myndinghederne og domstolene – der gør indkomstskatten til et mareridt for mindre virksomheder.